FEN-WENT

Wentylacja, rekuperacja oraz klimatyzacja dla klientów biznesowych oraz indywidualnych.

Izolacje techniczne

Izolacje techniczne w instalacjach sanitarnych mają na celu przede wszystkim ograniczenie strat energii cieplnej, które występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będących składnikiem układów c.o., instalacji c.w.u., systemów chłodniczych, jak i przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji.

W celu szybkiej i skutecznej reakcji na bieżące potrzeby klienta – tj. remonty, inwestycje, montaż izolacji czy prefabrykacja płaszczy blaszanych posiadamy w magazynie najbardziej popularne w termoizolacji przemysłowej materiały – wełnę mineralną oraz blachy używane przy termoizolacji.